دیوان عدالت اداری

دعاوی عليه سازمان تامين اجتماعی | گروه وکلای تهران

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضائی صورت می گیرد. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر

ادامه مطلب »